Filters sluiten
  •  
van tot
 
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Voorwaarden voor deelname aan de actie

„18V Promotion herfst 2019“ van Festool

Met de deelname aan de actie „18V Promotion 2019“ in de actieperiode van 01-09-2019 tot en met 30-11-2019 heeft u

de mogelijkheid om onder de volgende voorwaarden een gratis AIRSTREAM accupack 5,2 Ah (artikelnummer 200181) te

ontvangen.

a) Algemene voorwaarden voor deelname:

a) Gerechtigd tot deelname zijn klanten die ten tijde van hun deelname minstens 18 jaar oud zijn en hun vaste

zaken- of woonadres in een van de volgende landen hebben: Nederland.

b) Medewerkers van de TTS-groep, hun directe familieleden en aangesloten dealers zijn van deelname aan deze actie

uitgesloten.

c) De deelname houdt bovendien in dat de deelnemer de voorwaarden voor deelname accepteert. De bevestiging van

de voorwaarden voor deelname geschiedt door het aanvragen van het gratis accupack conform paragraaf 2.b) van

de voorwaarden.

b) Bijzondere voorwaarden voor deelname:

a) Deze actie geldt alleen in combinatie met de aankoop van een nieuw Festool 18V accu-apparaat van de varianten

Basic/Compact/Plus/Plus-SCA/Set/Set-SCA of Set. Een gedetailleerde lijst is te vinden op:

www.festool.nl/promotion („actieproduct“). Uitdrukkelijk uitgesloten zijn de volgende Festool-productgroepen: OSC

18, ISC 240, TSC 55, HKC 55, PSC 420, PSBC 420, ETSC, DTSC, RTSC, SysRock, SysRock DAB+, Syslite Uni,

Syslite KAL II.

b) Voor de deelname aan de actie moet de deelnemer nog aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Aankoop van een actieproduct in de actieperiode van 01-09-2019 tot en met 30-11-2019 („actieperiode“);

• Online registratie met serienummer (s-nr) en onderdeelnummer (t-nr) op www.festool.nl/promotion in de periode

van 01-09-2019 tot en met 15-12-2019 („registratieperiode“);

• Log in op myFestool of maak een myFestool account aan. De algemene voorwaarden van myFestool kunnen hier

worden bekeken: https://www.festool.nl/service/myfestool-online-services/myfestool-registreren/myfestoolvoorwaarden

• Op vertoon van de kopie van de rekening van het actieproduct door een upload van het document tijdens de

onlineregistratie; en

• aanvraag van een gratis AIRSTREAM accupack 5,2 Ah (artikelnummer 200181).

Houd er rekening mee dat een deelname aan de actie alleen bij een onlineregistratie mogelijk is. Voor de

registratie hebben wij behalve uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, telefoon nummer, en adres ook de

apparaatgegevens van het actieproduct nodig.

c) Deze actie kan niet met andere acties worden gecombineerd.

d) Verloop van de actie:

Met de registratie ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging. Festool zal binnen 28 dagen na ontvangst en positieve

controle van de aanvraag zorgen voor de gratis levering per post van het AIRSTREAM accupack 5,2 Ah (artikelnummer

200181) aan het door deelnemer vermelde adres.

e) Algemeen:

a) Organisator van de actie is Festool Nederland B.V. („Festool“).

b) Festool accepteert geen aanvragen waarbij óf het actieproduct buiten de actieperiode werd gekocht, de registraties

buiten de registratieperiode plaatsvonden óf die door Festool als onvolledig of onterecht werden bevonden. Festool

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor te late of niet-ontvangen registraties.

c) Festool behoudt zich het recht voor om deze actie te allen tijde te annuleren of deelnemers die onjuiste of

onvolledige gegevens verstrekken, het deelnameproces manipuleren resp. dit proberen en/of door eigen

nalatigheid in strijd handelen met de deelnameregels en/of anders op oneerlijke en/of onoorbare wijze proberen de

deelname aan de actie te beïnvloeden, te diskwalificeren en van toekomstige deelname aan dergelijke acties uit te

sluiten.

d) Als de deelnemer het actieproduct na aankoop retourneert, vervalt het recht op een gratis accupack.

e) Festool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een verlies of beschadiging van het accupack bij de toezending.

f) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, en uitbetaling van het accupack in contant geld is uitgesloten.

Indien bezorging op het genoemde adres niet mogelijk is, vervalt automatisch het recht op een gratis accupack.

f) GEGEVENSBESCHERMING:

Met de aanvraag van het gratis accupack accepteert de deelnemer de voorwaarden voor deelname en gaat ermee akkoord

dat de persoonsgegevens voor de afwikkeling van de actie opgeslagen en verwerkt mogen worden. De verwerking van de

persoonsgegevens geschiedt op basis van artikel 6 par. 1 a) AVG. Wij verwijzen verder naar onze bepalingen inzake de

gegevensbeveiliging die u op www.festool.com kunt inzien.

De door u opgegeven persoonsgegevens worden voor boven genoemde doeleinden door de moedermaatschappij van

Festool GmbH, de TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, en de aan haar gelieerde bedrijven (naast Festool GmbH ook de

onder http://subsidiaries.festool.com genoemde bedrijven) opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Een doorgifte van uw

persoonsgegevens vindt daarnaast plaats aan het logistieke bedrijf (bijv. DHL) dat voor de afwikkeling van de actie nodig

is.

Het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de rechtstreekse klantenservice kunt u - ingaande vanaf dat

moment - herroepen. De herroeping van uw toestemming moet u richten aan: Festool GmbH, Wertstrasse 20, 73240

Wendlingen (Duitsland) of per e-mail aan data-protection@festool.com.

Laatst bekeken
Top